การอบรมเชิงปฏิบัติการ”การประยุกต์ใช้จิตบำบัดแนวซาเทียร์ในเวชปฏิบัติครอบครัว”(Basic Satir Psychotherapy in Family Practice)

ประชาสัมพันธ์ถึงแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และ แพทย์ที่สนใจ
ร่วมเรียนรู้การนำแนวคิดจิตบำบัด “ซาเทียร์” ในการพัฒนาตนเอง เข้าใจผู้อื่น
และให้การดูแลด้านจิตใจแก่ผู้ป่วยได้

—————————————————
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การประยุกต์ใช้จิตบำบัดแนวซาเทียร์ในเวชปฏิบัติครอบครัว”
(Basic Satir Psychotherapy in Family Practice)

ณ วันที่ 27 – 29 เม.ย. 2563
ณ ศูนย์อบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน นครปฐม
จัดโดย สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย

ทีมวิทยากร::
ผศ.พญ. วรลักษณา ธีราโมกข์ รศ.พญ.รัตนา สายพาณิชย์ รศ.นพ. พิชัย อิฎฐสกุล

พิเศษ!
ลงทะเบียนก่อน 31 มีนาคม 2563
ค่าลงทะเบียนเพียง 7,000 บาท
สมาชิกสมาคม/รว. เวชศาสตร์ครอบครัว 6,500 บาท

รับจำนวนจำกัดเพียง 40 คนเท่านั้น*

สม้ครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 22 เม.ย. 2563
Click เพื่อสมัครร่วมโครงการ

[สมัครเลยตอนนี้]

%d bloggers like this: