หนังสือวิชาการ

รายการหนังสือวิชาการของสมาคม ท่านสามารถ สั่งซื้อได้ผ่านช่องทางนี้

รายละเอียดหนังสือ

1. หนังสือ หลักการเวชศาสตร์ครอบครัว [สั่งซื้อที่นี้]

2. หนังสือ คู่มือหมอครอบครัว เล่ม 1 และ 2, Case based practice for Family and General practitioner Vol.1 – 2 [สั่งจองได้ที่นี่]

%d bloggers like this: