เดือน: มีนาคม 2019

การประชุมฟื้นฟูวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2562

กิจกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤษภา…

จดหมายข่าว ม.ค.-มี.ค.62

ข่าวสารจากทางสมาคมฯ

Review in Family Medicine 2019

อบรมเชิงปฏิบัติการ “Inner Healer” ผู้เยียวยาภายใน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 5 วัน โดย อ.ลอร่า ดอจส…