การประชุมฟื้นฟูวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2562

กิจกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 … Continue reading การประชุมฟื้นฟูวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ “Inner Healer” ผู้เยียวยาภายใน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 5 วัน โดย อ.ลอร่า ดอจสัน และ อ.มั … Continue reading อบรมเชิงปฏิบัติการ “Inner Healer” ผู้เยียวยาภายใน