20 ปี แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ประเทศไทย

นับแต่ปีพุทธศักราช 2541 หรือ ปี ค.ศ. 1998 เป็นปีที่เริ่ … Continue reading 20 ปี แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ประเทศไทย

การประชุมวิชาการประจำปีเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2562

National Conference of Family Medicine 2019 "Primary Ca … Continue reading การประชุมวิชาการประจำปีเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2562