บทบาทหมอครอบครัวในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 คลิปที่ 1

การประกวดคลิปวิดีโอหมอครอบครัว ประจำปี 2563

บทบาทหมอครอบครัวในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

แพทย์หญิงนิศาชล ทองทิพย์
ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สาขา 1 (ริมละลม)