บทบาทหมอครอบครัวในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 คลิปที่ 2

การประกวดคลิปวิดีโอหมอครอบครัว ประจำปี 2563

บทบาทหมอครอบครัวในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

แพทย์หญิงพงศ์วิไล วิลัยพงษ์
แพทย์หญิงจันจิรา ลีลาไพบูลย์

โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา