บทบาทหมอครอบครัวในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 คลิปที่ 5

การประกวดคลิปวิดีโอหมอครอบครัว ประจำปี 2563

บทบาทหมอครอบครัวในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

พญ.สุวรรณรัตน์ สิงหะบุระอุดม
โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก