How FM fight COVID-19? ครั้งที่ 7

How FM fight COVID-19? ครั้งที่ 7
เราจะรับมืออย่างไรหลัง “Unlocking”

30 เมษายน 2563

# การประเมินพื้นที่และการสอบสวนโรค COVID-19 สำหรับหมอครอบครัว

อ.พญ.กัลยา จงเชิดชูตระกูล
ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

# การเตรียมตัวการปลดล็อคของ จ.น่าน

จังหวัดที่จะเป็นจังหวัดแรก ๆ ของประเทศไทยที่จะได้ปลดล็อคเปิดเมืองในเร็ว ๆ นี้

นพ.พงษ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์
รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลน่าน

เปิดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนโดย
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย