แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี 2563

รางวัล

สมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี 2563

นายแพทย์โรจนศักดิ์ ทองคำเจริญ

โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก

ทุกวันคือวันที่มีความหมาย

“คนไข้ เขารู้สึกหมดหวัง แต่เขายังดิ้นรน เพระว่าชีวิตคนยังไงมันก็มีค่า นาทีเดียวก็มีค่า
เพราะฉะนั้นทุกวันที่ผมเจอคนไข้ ผมทำให้เขามีรอยยิ้ม มีเสียงหัวเราะในแต่ละวันแล้วเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้
มันก็ถือว่าเป็นกำไรของเขาในวันนั้น”