แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น ด้านบริการ ประจำปี 2563

รางวัล

สมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น ด้านบริการ ประจำปี 2563

แพทย์หญิงจุฬานี ฟักแฟง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

การรักษาคือความสุขของการทำงาน

“ถ้าเราทำงานด้วยความสุขแล้วเราสนุกกับงานที่ทำ
ถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยขนาดไหน แต่เราจะรู้สึกว่าเราได้รับความสุข
จริง ๆ แล้วมันอาจจะไม่ได้ตอบแทนเราด้วยรางวัลหรือสิ่งของมีค่าอะไร
แต่ความสุขนั้นมันจะอิ่มเอมในหัวใจเราตลอดไป”