ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิการสมัคร INNER HEALER จากทางสมาคม

ประกาศรายชื่อผู้ทำการสมัคร Early bird registration booking

สำรองการสมัครวันที่ 5-9 มิถุนายน พ.ศ.2562

  1. สตางค์ ศุภผล GP1039 กรุณาชำระค่าสมัคร 9,500 บาท*
  2. ศรีภาดา เกรียงขจร Residency-FM กรุณาชำระค่าสมัคร 9,500 บาท
  3. วิวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์ GP-new กรุณาชำระค่าสมัคร 9,500 บาท*
  4. พรรษ โนนจุ้ย GP2287 กรุณาชำระค่าสมัคร 9,500 บาท*
  5. ประภัทร เลิศฤาชาชัย Residency-FM กรุณาชำระค่าสมัคร 9,500 บาท*
  6. เอื้อมพา​ กาญจนรังสิชัย GP-846 กรุณาชำระค่าสมัคร 9,500 บาท*
  7. นคัมยภรณ์ ชูชาติ GP-2274 กรุณาชำระค่าสมัคร 9,500 บาท*
  8. พัชรพล พัชรพจนากรณ์ GP-2377 กรุณาชำระค่าสมัคร 9,500 บาท
  9. สุกัญญา หังสพฤกษ์ GP-1700 กรุณาชำระค่าสมัคร 9,500 บาท*
  10. ปรียพัศ พรประเสริฐ GP-2541 กรุณาชำระค่าสมัคร 9,500 บาท*

*ค่าเพิ่มเติมใบเสร็จ 500 บาท เนื่องจากทางสมาคมต้องดำเนินการออกใบเสร็จให้แก่ผู้สมัครทุกท่าน จึงขอดำเนินการเก็บเพิ่มเติมสำหรบผู้สมัครทุกท่าน ขออภัยในความไม่สะดวก

หมายเหตุ: กรุณายื่นแบบชำระเงินภานในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2562

ที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว” เลขที่บัญชี 041-1-32033-5

ส่งแบบตอบรับการชำระเงิน ที่นี่ –>

[ninja_forms id=4]