การประชุมฟื้นฟูวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม รามาการ์เด้น ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ

คำแนะนำ ให้ชำระค่าลงทะเบียนให้ตรงตามอัตราที่กำหนดไว้ ก่อนบันทึกข้อมูลอื่นๆ

โอนค่าลงทะเบียนช่วง ๑ มี.ค. – ๑ พ.ค. ๒๕๖๒ EARLY BIRD REGISTRATION

สมาชิกสมาคมฯ หรือ ราชวิทยาลัยฯ Gp /Fp ค่าลงทะเบียน ๕๔๐๐ บาท
แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวทุกชั้นปี ค่าลงทะเบียน ๔๐๐๐ บาท
แพทย์เวชศาสตร์ทั่วไปและสาขาอื่นๆ ค่าลงทะเบียน ๖๐๐๐ บาท

โอนค่าลงทะเบียนช่วง ๒ พ.ค. – ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๒ REGULAR REGISTRATION

สมาชิกสมาคมฯ หรือ ราชวิทยาลัยฯ Gp /Fp ค่าลงทะเบียน ๖,๐๐๐ บาท
แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวทุกชั้นปี ค่าลงทะเบียน ๔,๕๐๐ บาท
แพทย์เวชศาสตร์ทั่วไปและสาขาอื่นๆ ค่าลงทะเบียน ๖,๕๐๐ บาท

โอนค่าลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๒ LATE REGISTRATION

สมาชิกสมาคมฯ หรือ ราชวิทยาลัยฯ Gp /Fp ค่าลงทะเบียน ๖,๕๐๐ บาท
แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวทุกชั้นปี ค่าลงทะเบียน ๕,๐๐๐ บาท
แพทย์เวชศาสตร์ทั่วไปและสาขาอื่นๆ ค่าลงทะเบียน ๗,๐๐๐ บาท

การชำระค่าลงทะเบียน

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี “สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปฯ”

เลขที่บัญชี 041-1-32033-5

*** ไม่รับลงทะเบียนหน้างานประชุม***

การสมัคร

สมัครร่วมการอบรม [Click]

หรือ SCAN QR CODE

หนังสืออนุมัติการประชุม

***กรุณาติดตามอีกครั้ง วัน จันทร์ที่ 18 มี.ค. 2562ขออภัยในความไม่สดวก***

%d bloggers like this: