สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

Category: กิจกรรม


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิการสมัคร INNER HEALER จากทางสมาคม

ประกาศรายชื่อผู้ทำการสมัคร Early bird re…

Read More

การประชุมฟื้นฟูวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม [Click]

Read More

Review in Family Medicine 2019

Read More

อบรมเชิงปฏิบัติการ “Inner Healer” ผู้เยียวยาภายใน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 5 วัน โดย อ.ลอร่า …

Read More

การฝึกอบรม: การฝึกอบรมระยะสั้นเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว รุ่นที่ 10 – 11

การสมัคร สามารถDownload เอกสารการสมัครได…

Read More

เตรียมพบกับคณะทำงานสมาคมฯในงานประชุมวิชาการประจำปี61

Read More