หมวดหมู่: กิจกรรม

โครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวประจำปี 2563

เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2563

ประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิก “โครงการอบรมแนวคิด และ ทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัวปี 62”

รายละเอียดเพิ่มเติม –> CLICK

อบรมแนวคิดและทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ครั้งที่ 1

วันที่ 6-9 สิงหาคม 2562 สมัครเข้าร่วมการอบรม…

ประกาศเรื่องการเข้าระบบ Video play

เรียนแจ้ง สำหรับผู้ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบด้วย…

วิ่งไปกับหมอครอบครัว

[ENGLISH VERSION] 28 พฤษภาคม พ.ศ.2562 การวิ่…

วิ่งไปกับ “หมอครอบครัว”

ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านร่วมกิจกรรม Vir…

วิ่งกับหมอครอบครัว

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิการสมัคร INNER HEALER จากทางสมาคม

ประกาศรายชื่อผู้ทำการสมัคร Early bird regist…

การประชุมฟื้นฟูวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2562

กิจกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤษภา…