20 ปี แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ประเทศไทย

นับแต่ปีพุทธศักราช 2541 หรือ ปี ค.ศ. 1998 เป็นปีที่เริ่ … Continue reading 20 ปี แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ประเทศไทย

การประชุมวิชาการประจำปีเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2562

National Conference of Family Medicine 2019 "Primary Ca … Continue reading การประชุมวิชาการประจำปีเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2562

“รู้จักแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ”

[ENGLISH VERSION] 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 https://www.faceb … Continue reading “รู้จักแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ”

จดหมายข่าว: การประชุมวิชาการประจำปี 61

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 9.00 น. นายแพทย์ไพศาล … Continue reading จดหมายข่าว: การประชุมวิชาการประจำปี 61