หมวดหมู่: จดหมายข่าว

20 ปี แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ประเทศไทย

นับแต่ปีพุทธศักราช 2541 หรือ ปี ค.ศ. 1998 เป…

การประชุมวิชาการประจำปีเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2562

National Conference of Family Medicine 2019 …

“รู้จักแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ”

[ENGLISH VERSION] 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เราคงเ…

จดหมายข่าว ม.ค.-มี.ค.62

ข่าวสารจากทางสมาคมฯ

จดหมายข่าว: การประชุมวิชาการประจำปี 61

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 9.00 น. นา…

จดหมายข่าว: ขอแสดงความยินดีแพทย์ดีเด่นปี61

จดหมายข่าว พ.ค-มิ.ย พ.ศ.2561