การประชุมออนไลน์ ครั้งที่2 WONCA-COVID19

WEBINAR Conference🖥

วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2563

🕗เวลา 20.00-21.15น. (ตามเวลาในไทย)🇹🇭

การประชุมครั้งนี้ให้ความสนใจประเด็นมิติสุขภาพจิต #MentalHealth ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด จึงต้องแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อการดำรงชีวิต โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตอยู่เดิม และการที่แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจะช่วยในการป้องกันสุขภาพทางจิตแก่ผู้ป่วยในการดูแลและตนเอง🎭

การประชุมนี้จัดขึ้นโดย WONCA และ WONCA Working Party for Mental Health

Prof. Christopher Dowrick

Adj/Prof. Sandra Fortes

Prof. Christ’s Lionis

Dr. Fahmy Hanna

ดำเนินการโดย

Dr. Donald Li, WONCA President

Dr. Garth Manning, WONCA CEO

Dr. Anna Stavdal, WONCA President elect.

📜การเข้าร่วม📜

ตรวจสอบช่วงเวลากิจกรรม http://www.bit.ly/wonca-covid19-02-time

*** การเข้าร่วมประชุม ***

1️⃣ เข้าร่วมผ่านZoom — ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่:

http://www.bit.ly/wonca-covid19-02

2️⃣ ชม Facebook live:

http://www.facebook.com/woncaworld

#WONCA #primarycare #primaryhealthcare #familymedicine #COVID19 #COVID_19 Wonca Africa WONCA Europe Wonca Iberoamericana CIMF WONCA EMR WONCA South Asia WONCA YDMs