การประชุมฟื้นฟูวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม รามาการ์เด้น ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ

คำแนะนำ ให้ชำระค่าลงทะเบียนให้ตรงตามอัตราที่กำหนดไว้ ก่อนบันทึกข้อมูลอื่นๆ

  • 

โอนค่าลงทะเบียนช่วง ๑ มี.ค. – ๑ พ.ค. ๒๕๖๒ EARLY BIRD REGISTRATION

สมาชิกสมาคมฯ หรือ ราชวิทยาลัยฯ Gp /Fp ค่าลงทะเบียน ๕๔๐๐ บาท
แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวทุกชั้นปี ค่าลงทะเบียน ๔๐๐๐ บาท
แพทย์เวชศาสตร์ทั่วไปและสาขาอื่นๆ ค่าลงทะเบียน ๖๐๐๐ บาท

โอนค่าลงทะเบียนช่วง ๒ พ.ค. – ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๒ REGULAR REGISTRATION

สมาชิกสมาคมฯ หรือ ราชวิทยาลัยฯ Gp /Fp ค่าลงทะเบียน ๖,๐๐๐ บาท
แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวทุกชั้นปี ค่าลงทะเบียน ๔,๕๐๐ บาท
แพทย์เวชศาสตร์ทั่วไปและสาขาอื่นๆ ค่าลงทะเบียน ๖,๕๐๐ บาท


โอนค่าลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๒ LATE REGISTRATION

สมาชิกสมาคมฯ หรือ ราชวิทยาลัยฯ Gp /Fp ค่าลงทะเบียน ๖,๕๐๐ บาท
แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวทุกชั้นปี ค่าลงทะเบียน ๕,๐๐๐ บาท
แพทย์เวชศาสตร์ทั่วไปและสาขาอื่นๆ ค่าลงทะเบียน ๗,๐๐๐ บาท

การชำระค่าลงทะเบียน

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี “สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปฯ”

เลขที่บัญชี 041-1-32033-5

*** ไม่รับลงทะเบียนหน้างานประชุม***

การสมัคร

สมัครร่วมการอบรม [Click]

หรือ SCAN QR CODE

  • 

หนังสืออนุมัติการประชุม

1.หนังสือเชิญประชุมวิชาการหนังสือเชิญประชุมอบรมฟื้นฟูวิชาการ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

2.โครงการ เพื่อแนบพิจารณาอนุมัติการเข้าประชุมโครงการอบรมฟื้นฟูฯ พ.ศ.2562ดาวน์โหลด

การสำรองที่พัก

สถานที่ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ ฯ

หน่วยงาน / สถาบัน สมาคมแพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 2562

ห้องพัก Superior : ราคา 1,400 บาท รวมอาหารเช้า (พัก 1 ท่าน)

ห้องพัก Superior : ราคา 1,600 บาท รวมอาหารเช้า (พัก 2 ท่าน)

ห้องพัก Superior : ราคา 2,600 บาท รวมอาหารเช้า (พัก 3 ท่าน) แบบฟอร์มการสำรองห้องพัก – ราชวิทยาลัยแพทยดาวน์โหลด

เงื่อนไขการชำระเงิน

  • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างเข้าพักเรียกเก็บกับผู้เข้าพักโดยตรง
  • เพื่อเป็นการยืนยันการจองห้องพัก กรุณาโอนเงินค่าห้องพักในจำนวน 100% ให้ทางโรงแรมฯ พร้อมส่งโทรสาร หรืออีเมล์ ใบโอนเงินพร้อมแบบฟอร์มนี้ มาที่โทรสาร 0-2558-7898
    หรืออีเมล์ rsvn@ramagardenshotel.com ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 โดยมีรายละเอียด การโอนเงิน ดังนี้.- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหลักสี่ ธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกเกษตร ชื่อบัญชี บริษัท วิภาวดีรังสิต โฮเต็ล จำกัด ชื่อบัญชี บริษัท วิภาวดีรังสิต โฮเต็ล จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 029-2-99837-8 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 039-1-23094-8 **ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงที่โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2558-7888 ต่อ 10130-10132 10199 (ขอสงวนสิทธิ์การจองห้องพักทางโทรศัพท์) ** หมายเหตุ
  • โรงแรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าห้องพักทั้งสิ้นไม่ว่ากรณีใดๆ
  • ปิดรับการจองห้องพัก ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562
  • 

กิจกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ขอบพระคุณผู้ให้ความสนใจทุกท่านเป็นอย่างยิ่งทั้ง 177 คน