อบรมแนวคิดและทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ครั้งที่ 1

วันที่ 6-9 สิงหาคม 2562

สมัครเข้าร่วมการอบรม –> [CLICK] หรือ SCAN QR CODE ด้านล่าง

อัตราการลงทะเบียน

  • 25,000 บาท สำหรับ แพทย์ เข้าอบรมตลอดหลักสูตร รวม 3 ครั้ง ๆละ 4 วัน
  • 8,500 บาท สำหรับ แพทย์ เข้าอบรมครั้งที่ 1 รวม 4 วัน วันที่ 6-9 สิงหาคม 2562
  • 5,000 บาท สำหรับบุคลากรสาธารณสุขที่ไม่ใช่แพทย์ เข้าอบรม รวม 4 วัน วันที่ 6-9 สิงหาคม 2562
  • 4,500 บาท สำหรับผู้เข้าอบรมเฉพาะวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562
  • 4,500 บาท สำหรับผู้เข้าอบรมเฉพาะวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้หลักฐานการโอนเงินและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วจะตอบกลับผลการลงทะเบียนทางอีเมล์

กรุณาดำเนินการภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

สอบถามเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ 087 7545427

ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ 084-4802079 ผู้จัดการอบรม

บัญชีรับโอนค่าลงทะเบียน ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ประเภท บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวฯ เลขที่ 041-1-32033-5

*หมายเหตุ ก่อนการบันทึกข้อมูลแบบฟอร์มนี้ ขอแนะนำให้โอนค่าลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนบันทึกข้อมูล เตรียมหลักฐานการโอนเงิน เป็นไฟล์ รูปภาพ หรือ ไฟล์เอกสาร .pdf เพื่ออัพโหลดข้อมูล ส่วนท้ายของการบันทึกข้อมูลนี้ หลักฐานการโอนเงิน ใช้เป็นสลิปธนาคาร หรือ สลิป ATM หรือ netbank ก็ได้

เอกสารการสมัคร