ขอเชิญสมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นตัวแทนยุวแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประเทศไทย (YFD Thailand 2020)

โอกาสในความก้าวหน้าทางเวชศาสตร์ครอบครัว
1️⃣ ร่วมเป็นคณะกรรมการ/กรรมการบริหารของ Young Family Doctor’s Movement Asia-Pacific หรือ Rajakumar Movement (TRM) วาระ2 ปี
2️⃣ ได้ทำงานร่วมกับตัวแทนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวกลุ่มประเทศ ASIA-Pacific
3️⃣ ประชุม Online รายเดือน มีการขับเคลื่อนทาง Social Media
4️⃣ ได้รับการสนับสนุน เพื่อร่วมงานประชุมระดับประเทศ และนานาชาติ

คุณสมบัติ
👨⚕️ แพทย์ที่กำลังศึกษาสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (Resident/Inservice trainning)
🧑⚕ แพทย์ที่จบการศึกษาไม่เกิน 5ปี (ปี59-63)
👩🏻⚕️ มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
👨⚕️ มีความรักและต้องการถ่ายทอด รวมถึงพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวไปสู่ระดับนานาชาติ

กำหนดการสมัคร
❤️ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

กำหนดการสัมภาษณ์ Online
วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 (แจ้งอีกครั้ง)

ติดต่อได้ที่
tgpfpat.fmth@gmail.com
หรือ Line official: ThaiGP/Family doctor
หรือรายละเอียดในแบบสมัครผ่าน link ด้านล่างนี้