กิจกรรมประกวดผลงานเพื่อพิจารณาการสนับสนุนค่าลงทะเบียน World WONCA conference 23rd 22-27 พ.ย.64

กิจกรรมนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกผู้ทำผลงานวิชาการในพื้นที่ชุมชน เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีแหล่งสนับสนุนจากโรงเรียนแพทย์หรือหน่วยงานต้นสังกัด

แบ่งเป็น 2 ประเภท

1. สมาชิก Young Doctor (จบไม่เกิน 5 ปี หรือ ปี2559)

2. สมาชิกทั่วไป (ไม่จำกัดคุณสมบัติ)

คุณสมบัติ

1. สมาชิกต้องมีผลงานนำเสนอทั้งรูปแบบ Poster/oral presentation

2. เป็นแพทย์ที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต/PCC/ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง/โรงพยาบาลชุมชน ที่ไม่มีทุนสนับสนุนการลงทะเบียน

3. มีผลงานการทำงานดูแลรักษาโรคโควิค 19 ในพื้นที่

เอกสารที่ต้องส่ง

1. Manuscript ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ (ในรูปแบบ PDF file)

2. Email ตอบกลับการนำเสนอจากทาง World WONCA conference (ภาพ หรือ PDF file)

3. CV พร้อมภาพถ่าย (ภาษาไทย) แนบท้ายด้วยการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโควิด-19 ***สามารถแนบภาพถ่ายการทำงาน (ในรูปแบบ PDF file)

หมดเขตส่งผลงานวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564

ประกาศผลวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

กรอกใบสมัคร [CLICK]