สรุปการอบรมฟื้นฟู 2562

[ENGLISH VERSION] [VDO] 27 – 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ผู้เข้าร่วมจำนวน 177 คน จากทั่วภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อเพิ่มพูนความรู้จากเวชปฏิบัติทั่วไป สู่การเป็นเวชศาสตร์ครอบครัวที่เข้มแข็ง

ทางสมาคมฯ ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความสนใจ และหวังว่าจะได้รับความสนใจจากสมาชิกในทุกปีเพื่อสร้างรากฐานที่สำคัญของระบบบริการสุขภาพประเทศไทย

*หมายเหตุ ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการอัพโหลดวีดีโอ ขอให้สมาชิกที่ได้ทำการสมัครกรุณารอประมาณ 7 วันและขออภัยในความไม่สะดวก

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562

Symptom managements in Palliative care

รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล และ คณะ

Practice tips in Palliative care

รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล และ คณะ

Update in Adolescent Health: Addiction/Abortion

พญ.ดลจรัส ทิพย์มโนสิงห์

Children immunization for FM

รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2562

Emergency medical service for Family Physicians

รศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น

Common Cardiac Problems

นพ.ภูริช สุลัญชุปกร

Update in occupational lung diseases (and PM2.5)

รศ.ดร.พญ.เนสินี ไขยเอีย

Update in Hepatitis

พันตรีนายแพทย์ศักรินทร์ จิรพงศธร

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2562

DM: Practical point in primary care setting

นพ.ชัยชาญ ดีโรจนวงศ

Update in Dyslipidemia in primary care

นพ.ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์

Common Skin Diseases

พญ.สุรางคณา วีระนาวิน

Update in ACLS 2018

อ.พญ.พิชญ์สุชา สงวน วิทย์

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562

Update in Geriatrics Assessments

พ.ท.พญ.พัฒน์ศรีศรีสุวรรณ

การใช้ยาในผู้สูงอายุ

พ.ท.พญ.พัฒน์ศรีศรีสุวรรณ

Common infectious problems in children

ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนสิริ