การอบรมที่สิ้นสุดแล้ว

ประชุมวิชาการสมาคมฯ ประจำปี พ.ศ.2562 11 – 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

อบรมฟื้นฟูวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวปี 2562 27 – 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562

%d bloggers like this: