FAMMED Talks #8

FAMMED Talks #8

คุยกับหมอครอบครัว เจ้าของเพจ “น้องสาว”

เรื่องลึก… ที่ไม่ลับ เรื่องลับ… ที่จะถูกเปิดเผย ไม่ว่าคุณจะมีหรือไม่มี “น้องสาว”

ผู้เข้าร่วมรายการ

พญ.ขวัญชนก หอมแสงประดิษฐ – แอดมินเพจ “น้องสาว”

ดำเนินรายการโดย พญ.วนาพร วัฒนกูล