20 ปี แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ประเทศไทย

นับแต่ปีพุทธศักราช 2541 หรือ ปี ค.ศ. 1998 เป็นปีที่เริ่ … Continue reading 20 ปี แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ประเทศไทย

การประชุมวิชาการประจำปีเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2562

National Conference of Family Medicine 2019 "Primary Ca … Continue reading การประชุมวิชาการประจำปีเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2562

ประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิก “โครงการอบรมแนวคิด และ ทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัวปี 62”

รายละเอียดเพิ่มเติม --> CLICK

อบรมแนวคิดและทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ครั้งที่ 1

วันที่ 6-9 สิงหาคม 2562 สมัครเข้าร่วมการอบรม --> [CL … Continue reading อบรมแนวคิดและทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ครั้งที่ 1

ประกาศเรื่องการเข้าระบบ Video play

เรียนแจ้ง สำหรับผู้ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบด้วยตนเอง USERข … Continue reading ประกาศเรื่องการเข้าระบบ Video play

“รู้จักแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ”

[ENGLISH VERSION] 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 https://www.faceb … Continue reading “รู้จักแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ”

วิ่งไปกับ “หมอครอบครัว”

ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านร่วมกิจกรรม Virtual RUN "R … Continue reading วิ่งไปกับ “หมอครอบครัว”

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิการสมัคร INNER HEALER จากทางสมาคม

ประกาศรายชื่อผู้ทำการสมัคร Early bird registration book … Continue reading ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิการสมัคร INNER HEALER จากทางสมาคม