สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

การฝึกอบรม: การฝึกอบรมระยะสั้นเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว รุ่นที่ 10 – 11

การสมัคร

สามารถDownload เอกสารการสมัครได้ [click]

https://sites.google.com/site/primarycarecluster2017/new/bismakhrsmakhrkhearabkarxbrmrayasanpi2562

จดหมายข่าว: การประชุมวิชาการประจำปี 61

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

เวลา 9.00 น. นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 1 ประธานในพิธี ร่วมกับ ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัว และ สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และ ชมรมหมอครอบครัว เปิดงาน ประชุมวิชาการ National conference of Family medicine 2018 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชี่ยงใหม่

จดหมายข่าว: ขอแสดงความยินดีแพทย์ดีเด่นปี61

เตรียมพบกับคณะทำงานสมาคมฯในงานประชุมวิชาการประจำปี61

จดหมายข่าว พ.ค-มิ.ย พ.ศ.2561