สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

15 มกราคม 2564

การตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอบทบาทหมอครอบครัว ประจำปี 2563

เกณฑ์การตัดสิน คณะกรรมการจะตัดสินจากผลงาน “คลิปวิดีโอ” […]

Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

4 มกราคม 2564

บทบาทหมอครอบครัวในการจัดบริการปฐมภูมิ คลิปที่ 3

การประกวดคลิปวิดีโอหมอครอบครัว ประจำปี 2563 บทบาทหมอครอ […]

Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

4 มกราคม 2564

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี 2563

รางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริ […]

Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

12 ธันวาคม 2563
Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

12 ธันวาคม 2563

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น สาขานวแพทย์ ประจำปี 2563

รางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริ […]

Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

12 ธันวาคม 2563
Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

29 สิงหาคม 2563

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เพื่อนเยี่ยมเพื่อน” เขตสุขภาพที่ 2

กิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้คำปรึ […]

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

27 กรกฎาคม 2563

ประกาศเรื่องการเข้าระบบ Video play

เรียนแจ้ง สำหรับผู้ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบด้วยตนเอง USERข […]

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

9 มิถุนายน 2562
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

6 เมษายน 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ “Inner Healer” ผู้เยียวยาภายใน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 5 วัน โดย อ.ลอร่า ดอจสัน และ อ.มั […]

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

5 มีนาคม 2562
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

21 มกราคม 2562
1 2