สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

12 มิถุนายน 2566
Katiyapuns Kodausayathib

Katiyapuns K.A.

11 พฤษภาคม 2566
Katiyapuns Kodausayathib

Katiyapuns K.A.

6 พฤษภาคม 2566

อบรมพัฒนาทักษะผู้นำด้านสุขภาพยุวแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (Healthcare leadership development and training for Young Family doctor)

รายละเอียดโครงการ คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นแพทย์เวชศาสตร์ค […]

Katiyapuns Kodausayathib

Katiyapuns K.A.

24 ตุลาคม 2565
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

10 พฤษภาคม 2565
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

2 พฤษภาคม 2565
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

23 มีนาคม 2565
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

28 ธันวาคม 2564
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

1 ธันวาคม 2564
Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

31 พฤษภาคม 2564
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

27 มีนาคม 2564
Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

17 กุมภาพันธ์ 2564
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

15 มกราคม 2564
Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

4 มกราคม 2564
Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

12 ธันวาคม 2563
Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

12 ธันวาคม 2563
Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

12 ธันวาคม 2563
Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

29 สิงหาคม 2563

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เพื่อนเยี่ยมเพื่อน” เขตสุขภาพที่ 2

กิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้คำปรึ […]

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

27 กรกฎาคม 2563
1 2