สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

10 พฤษภาคม 2565
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

2 พฤษภาคม 2565
Katiyapuns Kodausayathib

Katiyapuns K.A.

3 กันยายน 2564

การประกวดการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เนื่องในการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2563-2564

เนื่องจากการประชุมวิชาการประจำปี 2563-2564 ในวันที่ 11- […]

Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

31 พฤษภาคม 2564

ผลการประกวดคลิปวิดีโอบทบาทหมอครอบครัว ประจำปี 2563

คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด

Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

17 กุมภาพันธ์ 2564

การตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอบทบาทหมอครอบครัว ประจำปี 2563

เกณฑ์การตัดสิน คณะกรรมการจะตัดสินจากผลงาน “คลิปวิดีโอ” […]

Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

4 มกราคม 2564
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

11 ธันวาคม 2563

การประกวดคลิปวิดีโอ “บทบาทหมอครอบครัวในการจัดบริการปฐมภูมิและการดำเนินงานในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19”

หลักการและเหตุผล โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไ […]

Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

29 สิงหาคม 2563
Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

16 สิงหาคม 2563

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวคิดและทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2563” ครั้งที่ 2 และ 3

หลักการและเหตุผล เวชศาสตร์ครอบครัวมีความสำคัญต่อระบบบริ […]

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

16 สิงหาคม 2563

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เพื่อนเยี่ยมเพื่อน” เขตสุขภาพที่ 2

กิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้คำปรึ […]

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

27 กรกฎาคม 2563
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

22 กรกฎาคม 2563
Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

9 กรกฎาคม 2563
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

6 มิถุนายน 2563
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

13 พฤษภาคม 2563
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

30 เมษายน 2563
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

15 เมษายน 2563

โครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวประจำปี 2563

1. หลักการและเหตุผล ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและภัยคุกคา […]

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

12 เมษายน 2563
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

27 มกราคม 2563
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

1 กันยายน 2562
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

27 มิถุนายน 2562

การประชุมฟื้นฟูวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม รามาการ์เด้น […]

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

17 มีนาคม 2562