สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

12 มิถุนายน 2566
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

3 มิถุนายน 2566
Katiyapuns Kodausayathib

Katiyapuns K.A.

11 พฤษภาคม 2566
Katiyapuns Kodausayathib

Katiyapuns K.A.

6 พฤษภาคม 2566

การขอรับทุนเพื่อนำเสนอผลงาน WORLD WONCA 2023-SYDNEY 

กิจกรรมโดย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไ […]

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

2 พฤษภาคม 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวคิด และทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ปี2566

หนังสือเชิญประชุม การสมัคร (CLICK) Katiyapuns K.A.

Katiyapuns Kodausayathib

Katiyapuns K.A.

20 มีนาคม 2566
Katiyapuns Kodausayathib

Katiyapuns K.A.

23 กุมภาพันธ์ 2566
Katiyapuns Kodausayathib

Katiyapuns K.A.

17 มกราคม 2566
Katiyapuns Kodausayathib

Katiyapuns K.A.

24 ตุลาคม 2565
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

10 พฤษภาคม 2565
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

2 พฤษภาคม 2565
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

23 มีนาคม 2565
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

6 กุมภาพันธ์ 2565
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

28 ธันวาคม 2564
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

1 ธันวาคม 2564
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

1 ตุลาคม 2564
Katiyapuns Kodausayathib

Katiyapuns K.A.

3 กันยายน 2564
Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

31 พฤษภาคม 2564
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

27 มีนาคม 2564
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

10 มีนาคม 2564

17-20 พ.ค. 64 SaveDATE อบรมฟื้นฟูเวชศาสตร์ครอบครัว

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยtha […]

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

26 กุมภาพันธ์ 2564

NCFM2021 เร็ว ๆ นี้

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยtha […]

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

22 กุมภาพันธ์ 2564
Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

17 กุมภาพันธ์ 2564
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

15 มกราคม 2564
Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

4 มกราคม 2564
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

13 พฤษภาคม 2563