กิจกรรมประกวดผลงานเพื่อพิจารณาการสนับสนุนค่าลงทะเบียน World WONCA conference 23rd 22-27 พ.ย.64

กิจกรรมนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกผู้ทำผลง […]

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

1 ตุลาคม 2564
Katiyapuns Kodausayathib

Katiyapuns K.A.

3 กันยายน 2564

การประกวดการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เนื่องในการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2563-2564

เนื่องจากการประชุมวิชาการประจำปี 2563-2564 ในวันที่ 11- […]

Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

31 พฤษภาคม 2564
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

27 มีนาคม 2564
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

10 มีนาคม 2564

ผลการประกวดคลิปวิดีโอบทบาทหมอครอบครัว ประจำปี 2563

คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด

Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

17 กุมภาพันธ์ 2564

ประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับแพทย์ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามนโยบายคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน

DOWNLOAD เอกสารเพื่อสมัครเข้าร่วมการประชุม

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

15 มกราคม 2564

การตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอบทบาทหมอครอบครัว ประจำปี 2563

เกณฑ์การตัดสิน คณะกรรมการจะตัดสินจากผลงาน “คลิปวิดีโอ” […]

Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

4 มกราคม 2564
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

13 พฤษภาคม 2563