การประชุมวิชาการประจำปีเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2562

National Conference of Family Medicine 2019

“Primary Care in Harmony”

พิธีเปิด วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์

ครอบครัวแห่งประเทศไทย และ สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดการประชุมและอบรมประจำปี 2562 โดยมี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย, ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี และให้ปาฐกถาพิเศษในด้านความสำคัญของระบบบริการปฐมภูมิต่อความเจริญของสาธารณสุขไทยในอนาคต

เสวนาทิศทางสุขภาพไทย และ Primary care in Harmony

และสมาคมฯได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติแก่สมาชิกของ

และได้รับเกียรติจัดกิจกรรมเพื่อมอบรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นายกสมาคมฯ และประธานราชวิทยาลัยฯ เยี่ยมชมรายนามผู้ได้รับรางวัล ” สมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นายกสมาคมฯ และประธานราชวิทยาลัยฯ เยี่ยมชมรายนามผู้ได้รับรางวัล “แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น พ.ศ. 2562”

สมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความช่วยเหลือสมาชิก

ภายในงานทั้งด้านการสมัครสมาชิก และ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทั้งในและต่างประเทศ (WONCA activity) กิจกรรมดำเนินตั้งแต่วันที่ 27-29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

จุดให้บริการสมาชิกสมาคมฯ ภายในงาน

และในวันสุดท้ายเราได้ให้กิจกรรมตอนรับสมาชิกใหม่ของเรา

ด้วย โปสการ์ดที่ระลึกในงานแก่สมาชิกใหม่ในปี 2562 นี้ และเราหวังว่ากิจกรรมจะเป็นที่ติดตาตรึงใจแก่สมาชิกทุกท่าน

สำหรับรูปภาพภายในกิจกรรมสามารถติดตามได้ที่

INSDIE FAMILY

งานประชาสัมพันธ์

สมาคมแพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย