กิจกรรมประกวดผลงานวิชาการ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว WONCA APRC 2022-BALI

[CLICK เพื่อสมัคร]

กิจกรรมโดย

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

กิจกรรมประกวดผลงานวิชาการเพื่อรับสนับสนุนค่าลงทะเบียน 10,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

คุณสมบัติ 

1. เป็นสมาชิกของสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

2. มีผลงานนำเสนอ Poster/Oral Presentation ในงาน WONCA-APRC 2022 Bali ช่วงวันที่ 5-7 ธันวาคม 2565

ระยะเวลาการสมัคร 1 – 31 ตุลาคม  2565

พิจารณา 1-29 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผล 30 พฤศจิกายน 2565

หมายเหตุ 

– งานที่ได้รับรางวัลต้องมีรายชื่อในประกาศการนำเสนอผลงานของงาน WONCA-APRC 2022