การประชุมฟื้นฟูวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2566 แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

ลงทะเบียน Click

เอกสารประกอบการประชุม [CLICK]

ส่งแบบประเมินการประชุม [CLICK]

อัตราค่าลงทะเบียน

1. แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์สาขาอื่น ๆ พร้อมสิทธิ์การรับชมวิดีโอบันทึกการอบรมย้อนหลัง 1 ปี 3,000 บาท
2. สมาชิกสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว หรือ
สมาชิกราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยพร้อมสิทธิ์การรับชมวิดีโอบันทึกการอบรมย้อนหลัง 1 ปี 2,500 บาท
3. แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวทุกชั้นปี พร้อมสิทธิ์การรับชมวิดีโอบันทึกการอบรมย้อนหลัง  1 ปี 2,500 บาท

โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย  ชื่อบัญชี “สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปฯ”
เลขที่บัญชี 041-1-32033-5