การขอรับทุนเพื่อนำเสนอผลงาน WORLD WONCA 2023-SYDNEY 

กิจกรรมโดย

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติ 

1. เป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย หรือ สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

2. เป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรม Interactive Session หรือ มีผลงานนำเสนอ Poster/Oral Presentation ในงาน World WONCA 2023 ช่วงวันที่ 26-29 ตุลาคม 2566

ระยะเวลาการสมัคร  24 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566

พิจารณา 1-30 มิถุนายน 2566 (กำหนดการรอบสัมภาษณ์จะประกาศอีกครั้ง)

ประกาศผล 1-15 กรกฎาคม 2566

CLICK เพื่อส่งผลงาน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesDwfw27aScWmUxiiDaJ5-Dz1FM56BhlX3t9h0JyPNdBkJpg/viewform?usp=sf_link

หรือส่งใบสมัครเข้า Email โดยตรง thaifammed@gmail.com