โครงการอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ” Fundamental Family Medicine for Physicians in Primary Care Cluster ปี2566 รุ่นที่ 21

กำหนดการประชุม

เอกสารเพื่อขออนุมัติการประชุม

CLICK เพื่อลงทะเบียน หรือ SCAN QR CODE ด้านล่าง

ใบจองโรงแรม