อบรมพัฒนาทักษะผู้นำด้านสุขภาพยุวแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (Healthcare leadership development and training for Young Family doctor)

รายละเอียดโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่จบวุฒิบัติตั้งแต่ปี 60 เป็นต้นมา หรือ แพทย์ประจำบ้าน หรือ แพทย์ Inservice Training ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1-4

ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

กำหนดการลงทะเบียน หมดเขต 30 พย 65

จองที่พัก ภายใน 9 ธันวาคม 65 หรือจนกว่าห้องพักจะเต็ม

สมัคร [CLICK]

เอกสารเพื่อประกอบการขออนุมัติประชุม