Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

31 พฤษภาคม 2564

ผลการประกวดคลิปวิดีโอบทบาทหมอครอบครัว ประจำปี 2563

คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด

Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

17 กุมภาพันธ์ 2564

การตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอบทบาทหมอครอบครัว ประจำปี 2563

เกณฑ์การตัดสิน คณะกรรมการจะตัดสินจากผลงาน “คลิปวิดีโอ” […]

Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

4 มกราคม 2564

บทบาทหมอครอบครัวในการจัดบริการปฐมภูมิ คลิปที่ 3

การประกวดคลิปวิดีโอหมอครอบครัว ประจำปี 2563 บทบาทหมอครอ […]

Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

4 มกราคม 2564