Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

17 กุมภาพันธ์ 2564

การตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอบทบาทหมอครอบครัว ประจำปี 2563

เกณฑ์การตัดสิน คณะกรรมการจะตัดสินจากผลงาน “คลิปวิดีโอ” […]

Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

4 มกราคม 2564

บทบาทหมอครอบครัวในการจัดบริการปฐมภูมิ คลิปที่ 3

การประกวดคลิปวิดีโอหมอครอบครัว ประจำปี 2563 บทบาทหมอครอ […]

Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

4 มกราคม 2564